Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Samodejno ustvarjanje dodatka v primeru nenatančne postavitve elementov.
Proizvajalec programske opreme OneVision je v razvoju nove različice rešitve Asura v21.1 paket orodij nadgradil z novimi funkcijami za več avtomatizacije priprave predlog za tisk in upravljanja PDF delovnih tokov. 

Izvedba korektur in optimalna razporeditev predlog na format tiska (angl. Nesting) sta za ponudnike tiskarskih storitev praviloma zamudni opravili, v kolikor jih izvajamo ročno. OneVision odslej ponuja že v naprej definirane predloge obdelave PDF podatkov, ki omogočajo avtomatizirano ustvarjanje potrditvenih predlog in poročil o razporeditvi ter tako v celoti avtomatizirajo tovrstna opravila. novo funkcionalnost lahko uporabljajo vsi uporabniki rešitev Asura in Automation Suites z uporabo modula »Proof templates and VDP«.

Preverjanje skladnosti predlog s standardom PDF/UA
Za izrazom »PDF/UA« se skriva mednarodni standard ISO, ki definira tako imenovano tehnologijo PDF brez omejitev, ki omogočajo odčitavanje vsebine neporedno iz prikaza nate na zaslovnu (angl. Screen Reader). Ta standard je za tovrsten koncept spremljanja digitalnih PDF vsebin obvezen, zlasti na univerzah, za uradniška posla in arhiviranje. Da bi zagotovili, da je izhodna datoteka v skladu s tem standardom, lahko OneVisions Preflight zdaj samodejno preveri, ali gre za pravi dokument PDF/UA. Napačni dokumenti se zavrnejo, medtem ko pravilne datoteke ob izhodu ohranijo status UA.

Samodejno ustvarjanje dodatka v primeru nenatančne postavitve elementov
V datotekah z geometrijo porezave rezalnimi črtami nova različica v21.1 omogoča prepoznavo napačno umeščenih elementov v PDF predlogo za tisk in dodatek po potrebi zasnuje sama.

Kombiniranje predlog za optimalno razporeditev na polo
OneVision je modul razporejanja predlog na končen format izpisa nadgradil z novimi funkcijami. Uporabniki odslej lahko sami določijo, katere predloge se lahko med seboj stikajo, katere ne, kar posledično zagotavlja še bolj optimalno izrabo tiskovnega materiala in nenazadnje še bolj učinkovito dodelavo tiskovin.

Več informacij na www.onevision.com.