Preureditev Frankfurtskega knjižnega sejma


Frankfurtski knjižni sejem z novim programom do dolgoročnega obstoja.
Dejansko izvedbo frankfurtskega knjižnega sejma so morali letos zaradi koronavirusa odpovedati in potekal je le virtualno. Ta izvedba sedaj vpliva na koncept sejma, organizator je začel postopek posodobitve programa. Cilj posodobitve je dolgoročno zagotoviti nadaljnji obstoj sejma v Frankfurtu.

"Frankfurtski knjižni sejem bo tudi v prihodnosti mednarodno stičišče in prodajno mesto založniške industrije," pravi direktor knjižnega sejma Juergen Boos. "Hkrati se moramo odpreti alternativnim oblikam trženja in dialoga, da bomo zadovoljili spremenjene potrebe in navade vseh udeležencev na trgu založništva."
 
Frankfurtski knjižni sejem je letos zaradi pandemije koronavirusa moral potekati virtualno,na dogodku je bilo navzočih približno 200.000 ljudi. "Ponudbo in dogodke na knjižnem sejmu bomo v prihodnosti vedno bolj dopolnjevali z digitalnimi in virtualnimi formati," je dodal Alexander Skipis, generalni direktor nemškega združenja založnikov. "Dragocene izkušnje, pridobljene letos, bodo vplivale na prihodnji koncept knjižnega sejma v Frankfurtu."
 
Za leto 2021 organizator želi izpeljati knjižni sejem v fizični obliki, torej z razstavnimi prostori v dvoranah, zato bodo založniki lahko že kmalu rezervirali svoje stojnice. Vzporedno kljub temu že potekajo načrti za razširjeni virtualni program, če pandemija koronavirusa znova ogrozi pristno izvedbo sejma. Prenovljen program sejma naj bi bil po navedbah organizatorja na voljo že do konca leta. Zaradi letošnjega izpada prihodkov je že zdaj jasno, da bo potrebno obstoječe organizacijske strukture racionalizirati, na primer z združitvijo oddelkov. To bo vključevalo tudi zmanjšanje števila sodelavcev.

Naslednji frankfurtski knjižni sejem je načrtovan od 20. do 24. oktobra 2021.

Verč informacij na www.buchmesse.de.