Novosti portala www.graficar.si

20181010 3D color space
Nadgrajen prikaz 3D-barvnih obsegov oziroma prostorov različnih tiskarskih pogojev.
Naš portal www.graficar.si ažuriramo dnevno, zato smo nedavno posodobili tudi rubriko standardnih ofsetnih barvnih opisov ECI. European Color Initiative (ECI) je skupina strokovnjakov, ki se ukvarjajo s čim bolj naravno barvno reprodukcijo na izhodnih napravah sodobnega digitalnega založništva. Ustanovljena je bila junija 1996 na pobudo večjih založniških hiš Bauer, Burda, Gruner+Jahr, Springer. Njihov glavni namen je standardizirati tiste procese v grafični industriji, ki temeljijo na barvnem upravljanju.

Aktualna novost omenjene rubrike je ECI ofsetni barvni profi l PSO SC-B Paper v3 (FOGRA54).icc, ki temelji na datoteki FOGRA54.txt in velja za ofsetne odtise po standardu ISO 12647-2:2013, to je akcidenčni ofsetni tisk s standardnimi tiskarskimi pogoji PC6 ter uporabo papirja SC-B (super kalandriran, satiniran) in pozitivnega kopirnega postopka. V rubriki barvnih opisov smo nadgradili tudi prikaz standardnih gradacijskih krivulj in 3D-barvnih obsegov, saj zanj ni več treba imeti nameščenih posebnih vtičnikov, deloval naj bi neodvisno od operacijske spletne platforme. Vsi prikazi so izdelani neposredno iz izvornih podatkov referenčnih Fogrinih txt-datotek. Prikaz smo nadgradili tudi za listanje predoglednih oblik izidov revije Grafičar v rubriki Arhiv, zato vas vabimo, da vse skupaj PREIZKUSITE!

Več informacij na www.graficar.si.