Manroland z rešitvami ploskega tiska v rahlem plusu

Holding Langley, ki upravlja z razvojem rešitev ploskega tiska Manroland, je predstavil poslovni rezultate prve polovice leta 2014. Kot kaže so izven rdečih številk.


Prodaja rešitev ploskega tiska pozitivna.

Poslovni rezultati kažejo prodajo v višini 347,7 milijonov evrov, kar pomeni 30,8 milijonov evrov dobička pred davčnim odtegljajem. V svojem polletnem poročilu še navajajo, da se številke ujemajo s pričakovanji in so zato s poslovanjem zadovoljni, čeprav so rezultati pod lanskoletnim aktualnim rekordnim rezultatom. Za celotno poslovno leto 2014 se pričakuje, da bo dobiček pred obdavčitvijo v višini okrog 78 milijonov evrov pri skupnih prodajnih prihodkih v višini nekaj več kot 800 milijonov evrov. Skupina je v letu 2013 dosegla dobiček pred obdavčitvijo v višini 91 milijonov evrov.

Po besedah družbe ne pričakujejo kakšnih kritičnih stroškov poslovanja, kot je denimo proces prestrukturiranja. Družba je torej že drugo leto zapored dosegla pozitivne rezultate.

Več informacij na www.manroland.com.