PSO standardi bodo dodelani

  • Natisni
V letu 2011 bo izšla nova različica PSO procesnih standardov ofsetnega tiska, je obvestila inštitucija Fogra. Obdelana različica bo nastala v sodelovanju z nemškim združenjem za tisk in medije (BVDM).


Vzorec PSO testne forme.

Po več kot petih letih Fogra zaznava vse večje povpraševanje po certificiranju procesov priprave in tiska. Certifikat je trenutno pridobilo preko 400 grafičnih podjetij oziroma agencij. Certifikat, ki potrjuje, da podjetje procese izvaja v okviru toleranc standarda ISO 12647, velja dve leti. Nato ga je potrebno obnoviti. S pridobitvijo certifikata so podjetja vpisana v register certificiranih podjetij na spletnem portalu inštitucije Fogra.

Certifikaciranje poteka ob navzočnosti uslužbenca/pooblaščenca Fogre ali omenjenega nacionalnega združenja na terenu. Preskus se sestoji s pomočjo posebne testne forme, ki pokaže ustreznost izvajanja priprave, izdelave plošč, tiska in samega nadzorovanja kakovosti procesov. Vrednotenje forme poteka v naprej določenih laboratorijskih pogojih v prostorih laboratorijev inštitucije Fogra oziroma prostorih pooblaščenih so-overiteljev.

Poleg dvoletnega obnavljanja certifikata je pomembna tudi letna revizija, ki predstavlja krajši test zagotavljanja standardiziranih procesov zadovoljive kakovosti.

Več o Fogri.
Več o BVDM.