Razpis za podelitev priznanja "Krilati lev"

  • Natisni
Na 26. Slovenskem knjižnem sejmu (SKS), ki bo od 1.12. do 5.12. 2010, z otvoritvijo in podelitvijo nagrad 30..11.2010 ob 18.00 uri, bomo letos že sedemnajstič podelili priznanje Krilati lev.


V družbi pisateljev, ilustratorjev in oblikovalcev knjig tudi tiskarji s svojim strokovnim znanjem, usposobljenostjo in izkušnjami soustvarjamo funkcionalno podobo knjige in neposredno vplivamo na uspeh trženja knjige. Grafični strokovnjaki smo si postavili za cilj, da v okviru te prireditve - praznika slovenske knjige, nagradimo najboljšega izvajalca - tiskarno s simbolično plastiko "Krilati lev" in najuspešnejšo tudi predstavimo obiskovalcem sejma. Želimo, da bi ta aktivnost spodbujala in motivirala naše tiskarne k stalnemu dvigovanju nivoja kakovosti izvedbe vseh grafičnih izdelkov in storitev.

Priznanje "Krilati lev" je reprezentativno umetniško delo pokojnega akademskega kiparja Boštjana Putriha in sicer plastika v globokem reliefu formata 40 X 40 cm. Podeljuje se vsako leto v skladu s Pravilnikom za podelitev priznanja "Krilati lev". Dobitnik priznanja "Krilati lev" ga lahko uporabi v vseh oblikah promocije svoje dejavnosti in trženja proizvodov in storitev.

Vljudno vas vabimo, pozivamo in vam priporočamo, da se s svojimi knjižnimi proizvodi vključite v prizadevanja Združenja grafične dejavnosti za stalni dvig kakovosti grafičnih izdelkov in storitev.

V skladu s 4. členom Pravilnika (v prilogi), objavljamo razpis za podelitev priznanja "Krilati lev" za izbor:

- najboljše celostno izdelane knjige.

Razpisni pogoji
:
1. Natečaja se lahko udeleži vsaka tiskarna, član ali nečlan Zbornice ZKGM, s katero koli knjigo, ki jo je izdala v razpisnem obdobju, to je od 14.11.2009 do 13.11.2010.
2. Tiskarna na razpis pošlje po en izvod vsake prijavljene knjige.
3. Tiskarna, ki prijavlja svoje naslove na natečaj in ni članica Zbornice ZKGM, prijavi in enemu izvodu prijavljenega naslova priloži potrdilo o plačilu prijavnine:

Prijavnina za posamezno prijavljeno knjigo na natečaj »Krilati lev» 2010« znaša 45,00 EUR neto in 54,00 EUR bruto, in se plača na račun 02924-0017841495 pri NLB z navedbo opombe »Zbornica ZKGM-KL 210«.

4. Članice Zbornice ZKGM ne plačajo prijavnine na natečaj »Krilati lev 2010«.
5. Po zaključku natečaja organizator vsa prijavljena dela, na njihovo zahtevo, vrne prijaviteljem.

En izvod knjige, ki jo prijavljate na razpis, pošljete skupaj s prijavnico na naslov:

GZS - ZKGM, Dimičeva 13, Ljubljana, s pripisom - Žiriji za podelitev priznanja "Krilati lev".

Pošljite samo najboljše knjižne proizvode!

Knjižne izvode pošljite na razpis najkasneje do 15. novembra 2010.


PRIJAVNICA >>


Vse dodatne informacije dobite na:

ZKGM
Irma Butina
T: 01/58 98 313

ali

Ani Skubic
T: 01/58 98 276


Irma Butina
Direktorica ZKGM
Zvone Novak
Podpredsednik Združenja grafične dejavnosti