Pitsid ponudil rešitev Peel Control

  • Natisni

Naprava Peel Control za merjenje sile potrebne za odprtje embalaže.
Podjetje PITSID Polygraphische Technik Leipzig je skupaj s saškim inštitutom za tiskarsko industrijo razvil merilno napravo Peel Control. Z njo lahko hitro in enostavno določite silo potrebno za odprtje embalaže, pri kateri je potrebno odtrgati pokrov, ki je na embalažo pričvrščena s tesnilnim lepilom. Naprava je vsestranska, saj poleg omenjenega merjenja omogoča tudi merjenje sil zlepljenih, varjenih ali laminiranih materialov.

Z ročno napravo in merilno glavo, ki neposredno meri silo potega, lahko to po raziskavah bolje ocenimo kot z uporabo običajnih nateznih preskusnih strojev. Na ta način lahko testiramo tudi polno embalažo in to kadarkoli in kjerkoli. Novost je še posebej revolucionarna in dobrodošla  na področjih zagotavljanja kakovosti in nadzora proizvodnje tovrstne embalaže.

Za določitev adhezivne jakosti se z merilno napravo samodejno določi sila potrebna za odstranitev zapiralnega dela embalaže, pri čemer je izključen subjektivni vpliv. Sočasno se določijo vsi bistveni parametri natezne, krivulja sile pa izriše kot funkcija merilnega časa in odpiralne poti neposredno na grafičnem vmesniku naprave.

Del rešitve je tudi programska aplikacija za uporabo in nadaljnjo obdelavo pridobljenih podatkov, s katero je preko Bluetooth- ali USB-povezave povezan nov merilni inštrument. Na ta način samodejno izvozimo vse izmerjene vrednosti v računalnik, posredno se diagram natezne sile izriše v omenjeni aplikaciji. Prednost uporabe te je tudi možnost ugotavljanja o posebnih značilnosti krivulje natezne sile.
 
Več informacij na www.pitsidleipzig.com.