Kupci si želijo manj plastične embalaže


Približno 60 odstotkov proizvajalcev embalaže čuti upad prodaje embalaže zaradi epidemije koronavirusa.
Pred samim pojavom epidemije koronavirusa, to je marca letos, večina embalažerjev ni imelo razloga za kakršnokoli paniko. V 70 odstotkih so pričakovali poslovne rezultate primerljive preteklemu letu. Zdaj je jasno, da je kriza povzročila velik upad prodaje, 60 odstotek embalažerjev je bilo zaradi blokade gospodarstva močno prizadetih. Le pri 20 odstotkih teh številke ostajajo nespremenjene. Proizvajalce sedaj dodatno skrbi še upiranje plastični embalaži.

Različne raziskave trendov embalaže kažejo, da upad prodaje ni začasen pojav, vpliv krize bo trajal že samo zaradi prizadetosti številnih sektorjev maloprodaje, pa tudi panog, kot so gostinstvo, hotelirstvo in podobno. Dodatno skrb pa vzbuja še prepoved oziroma zmanjševanje plastične embalaže. V okviru te dodaten problem predstavljajo še nejasni ukrepi nove direktive o plastiki za enkratno uporabo, kar upočasnjuje gospodarski razvoj.

Plastično embalažo in proizvajalce te čaka težka prihodnost, to potrjujejo številni strokovnjaki s področja embalažne industrije. Prav zato se trend nadomeščanja plastične embalaže s papirnato nadaljuje oziroma celo pospešuje. Različni embalažni akterji zato spodbujajo razvoj alternativnih kompozitnih materialov, zato so veliki napredki doseženi tudi na področju razvoja razmejitvenih papirjev. Vse večje povpraševanje je zaslediti tudi po nadomestnih materialih na osnovi vlaken, pri tem ostaja poudarek na reciklabilnosti teh in tudi obstoječih materialov. Zahteva po izogibanju plastike v izdelavi embalaže in vpliva te na okolje pa se zdi, da je poglavitna. Zaznati je tudi prednost prodaje materialov iz obnovljivih surovin.

Več inforamcij na www.ipv-verpackung.de.