Možnosti preslikačev IDT


Z enim sitom do preslikača v fotografski kakovosti.
Številne prednosti visokokakovostnih in cenovno dostopnih digitalnih tiskalnikov konvencionalne tehnologije tiska že dalj časa postavljajo na preizkušnjo in jih silijo k nenehnemu razvoju. Tisk na tekstil pri tem ni izjema. Podobno kot pri drugih digitalnih tiskovinah današnji naročnik pričakuje obstojno grafi ko brez omejitev števila barv, upodobitev pa v fotografski ločljivost tudi na tekstilu. Pomembna je tudi prilagodljivost zahtevam trga, torej možnost manjših, a pogostejših naročil na zahtevo, stalno ažuriranje grafi k, kratek dobavni rok in ne nazadnje nizka cena izvedbe.

Več v tiskanem delu