Bobsta na Drupi 2021 ne bo!

  • Natisni

Leta 2016 je bil Bobst en večjih razstavljavcev Drupe.
Bobst, proizvajalec sodobnih embalažnih tehnologij, se odpoveduje Drupi 2021. Družba se je v svoji poslovni strategiji odločila, da v predstavitvah javnosti da večji pomen svojim predstavitvenim centrom in sodobnim digitalnim komunikacijskim kanalom. To se jim zdi tudi bolj smotrno z okoljskega in tudi seveda ekonomskega vidika.

Bobst je svojo navzočnost prvotno potrdil na Drupi v letu 2020. Zaradi krize koronavidrusa so vzpostavili nov način stika z javnostjo, in sicer s pomočjo sodobnih digitalnih medijskih kanalov, pomembno vlogo pri tem so prevzeli njihovi predstavitveni centri. Nov način obveščanja javnosti pa se jim zdi bolj smotrno tudi z ekološkega vidika, z odpovedjo sodelovanja tudi na številnih drugih sejmih letos verjamejo, da bodo zagotovili znatno manjši delež škodljivih emisij v ozračju. Kljub omenjenemu dognanju pa v sezoni 2020/21 želijo ostati fizičen razstavljavec na azijskih sejmih, torej na Kitajskem, v Indiji, na Tajskem in v Bangladešu.

Seveda so razlogi za odpoved sodelovanja na Drupi 2021 tudi ekonomski. Tržne priprave na Drupo 2020 so povzročile znatne stroške, dodatne negativne učinke na poslovanje pa je podjetju povzročila še kriza koronavirusa.

Več informacij na www.bobst.com.