Xcam Box Monitoring: Proizvodnja brez napak

  • Natisni
20190331 box monitoring
Baumer HHS Xcam Box Monitoring zagotavlja nadzor, ki ne dopušča napak proizvodnje.
Na sejmu ICC International 2019 je podjetje Baumer HHS predstavilo celostno rešitev za neposreden nadzor dodelave embalaže iz valovitega kartona, kar zagotavlja proizvodnjo brez napak. Rešitev se imenuje Xcam Box Monitoring, ki s pomočjo visoko zmogljivih kamer in tipal omogoča zaznavanje odstopanj različnih postopkov linijske dodelave valovite embalaže, tudi flekso-nanosa lepila vse bolj priljubljenih samolepilnih zavihkov (FFG -Flexo Folder Gluer) za naknadno zlaganje škatel. 

Xcam Box Monitoring med drugim lahko preverja skladnost do šest natisnjenih barv, ustrezno razdaljo med natisnjenimi elementi, njihovo velikost, zamaknjenost kartona ... Sistem vse primerke z odstopanji označi na edinstven način, kar omogoča njihovo dosledno izločanje. Vse izmerjene vrednosti s statistiko odstopanj pa sistem zabeleži, hkrati pa podatke uporabi za neposredno optimizacijo in upravljanje procesa. Omenjene podatke strankam lahko izvozimo v PDF- in XML-obliki.

Nadzor barvnega skladja se izvaja z uporabo posebnega modula Xcam Box Monitoring Modul Register, ki kontrolo izvaja do ±0,05 mm natančno. Sistem pri tem beleži trend odstopanj, kar tiskarjem omogoča optimizirati proces tiska, še preden pride do prevelikih dopustnih odstopanj.

Princip delovanja sistema Xcam Box Monitoring.

Omenjen sistem lahko neposredno nadzira tudi proces izsekovanja, pozicijo in geometrijsko ustreznost izsekanih delov. Optična kamera v procesu izsekovanja tudi šteje potrebne odpadne kose korektnega izsekovanja.

Za natančno dodelavo je potrebno natančno vodenje materiala. Nadzorni sistem Xcam Box Monitoring v ta namen s pomočjo dveh svetlobnih ovir zazna morebitni zamik, polo posebej označi, kar omogoča enostavno prepoznavo te v nadaljevanju vrednotenja in izločanja.

Proces lepljenja embalaže je delikaten proces v smislu dejavnikov, ki nanj vplivajo v smislu kakovosti: sprememba viskoznosti lepila skozi čas, strjevanje lepila v dozirnih posodah in tvorba skupkov, temperatura okolja v času nanosa ... Kakor koli že z nadzornim sistemom Xcam Box Monitoring in optičnimi kamerami lahko dosledno nadzorujemo in vrednotimo homogenost nanosa, kar zagotavlja ustrezno izvedbo lepljenja.

Tako kot ostali nadzorni sistemi Baumer HHS je tudi ta voden s pomočjo upravljalne opreme Xtend2, ki uporabnikom omogoča podatkovno interakcijo preko na dotik občutljivega zaslona. Trend nadzora kakovosti so prek tega uporabniku lahko prikazani na zahtevo in tudi neposredno.

Več informacij na www.baumerhhs.com.