Grafičar 1987—2019

20190211 marjan moskon
Marjan Moškon iz Dolenjskega informativnega centra Novo mesto je bil naš prvi glavni in odgovorni urednik.
Morda težko verjamete, vendar prva, vzorčna številka, takrat smo ji rekli vzorčni snopič, je izšla pred enaintridesetimi leti, decembra 1987. Dobrih trinajst let potem, ko je izdihnil Tisk in papir; izdajal ga je Šolski center tiska in papirja, danes Srednja medijska in grafična šola v Ljubljani. Konec leta 2008 sem z odhodom takratnega glavnega urednika, Marka Kumarja, nasledstvo uredništva prevzel Matic ŠTEFAN. Zato beležimo desetletnico uredništva.

Več v tiskanem delu