Viscom 2019 vse bliže


Viscom 2019 bo potekal sočasno s strokovnima sejmoma PSI in Promo Tex Expo.
Prvič prihodnje leto bo sejem Viscom svoja vrata odprl že v začetku leta od 8. do 10. januarja. Proizvajalci in dobavitelji različnih grafičnih rešitev bodo na enem mestu predstavili novosti digitalnega tiska, tehnologij oglaševanja in tekstilnega tiska.

En osrednjih dogodkov bo forum 13 v hali 13 Düsseldorfskega sejma (Nemčija), na katerem bodo predstavljene nove poslovne možnosti oglaševanja in digitalnega tiska. Predstavitve bodo tematsko urejene glede na stalno prilagajajoč trend sodobne grafične industrije potrebam trga. V okviru teh bodo predstavljene novosti individualizacije tiskovin, digitalnega tekstilnega in velikoformatnega tiska ter najsodobnejše komunikacijske rešitve za trženje blagovnih znamk.

Tokrat je sejem Viscom organiziran v začetku leta zato, ker gre hkrati za začetek novega finančnega leta za vse, tako oglaševalske agencije, ponudnike storitev digitalnega velikformatnega tiska, ponudnike osvetlitvenih komercialnih rešitev, medijske producente in druge.

Viscom 2019 bo potekal sočasno s strokovnima sejmoma PSI (vodilnim evropskim sejmom za promocijo izdelkov) in Promo Tex Expo (mednarodnim sejmom promocijskih, športnih in delovnih oblačil). Organizator sejma pričakuje več kot 1.000 razstavljavcev in okoli 25.000 obiskovalcev iz celega sveta.

Več informacij v koledarju dogodkov.