Internet je najbolj priljubljen takoj za konji

20180814 kms2018
Sladkanje ali branje: Otroci najraje zapravljajo denar za sladkarije ali pa revije.
Nedavna nemška raziskava Kinder-Medien-Studie 2018 je pokazala, da so med otroki edino konji bolj priljubljeni od interneta. Eno zanimivejših dognanj je, da več kot 70 odstotkov vprašanih otrok med 4. in 13. letom bere klasične knjige in revije večkrat na teden. Sodobni mediji in elektronske bralne naprave pri tej starostni generaciji nimajo posebnega pomena.

Glede na to. da otroci v Nemčiji odraščajo tako kot v Sloveniji z analognimi in digitalnimi mediji ter s tem vezanimi dejavnostmi prostega časa, pomembno dejstvo ostaja, da kljub povečani digitalizaciji ne odtekajo v navidezni svet, ampak zaznavajo trenutne dogodke v svojem okolju z vsemi svojimi čutili. Z drugimi besedami se želijo igrati del časa zunaj v kombinaciji z digitalno tehnologijo. Pri tem papir in tisk sam še vedno igrata pomembno vlogo v uporabi medijev, na kar kažejo naslednje ugotovitve:
  • 75 odstotkov vseh nemških otrok med 4. in 13. letom starosti večkrat tedensko bere knjige in revije v klasični obliki. Digitalni mediji in elektronske naprave pri branju nimajo večjega pomena.
  • Otroci so se z različnimi mediji naučili uporabljati različne komunikacijske poti z branjem klasične tiskane ali napisane besede, telefonskim pogovorom ali pisanjem elektronskih sporočil (SMS, MMS ...).
  • Svoje prihranke otroci najraje zapravijo za sladkarije ali revije.
  • Otroci so tudi zbiralci: Tako kot predmete in kartice zbirajo pogosto tudi revije. 84 odstotkov vprašanih otrok svoje revije prebira večkrat.


Seveda digitalizacija tudi za otroke pomeni poseben potencial:

  • Za 41 odstotkov vprašanih otrok je mobilni oziroma pametni telefon želja številka ena, sledijo računalniške igre s 33-odstotnim deležem in tablični računalniki z 32-odstotnim.
  • 25 odstotkov teh je izpostavilo željo po družabnih igrah, tako kot večina pa tudi po računalniških. 
  • glede interneta imajo glede na starost otroci različna mnenja. Predvsem starejši imajo bolj pozitiven pogled, mlajši, denimo šestletniki, so predvsem nad internetom razočarani, ker jim jemlje starše in dragocen čas, ki bi ga lahko z igranjem preživeli z njimi.

 

O raziskavi
V tokrat 2. izdaji raziskave ugotovitve v sodelovanju z inštiturom KMS - Kinder-Medien-Studie predstavlja 6 nemških založniških hiš: Blue Ocean Entertainment AG, Egmont Ehapa Media GmbH, Gruner + Jahr, Panini Verlags GmbH, Spiegel in Zeit. Reprezentativni vzorec raziskave prikazuje medijske navade in življenji slog 7,29 milijona nemških otrok.
Raziskava razkriva, kako otroci obravnavajo in  se soočajo z vrsto analognih in digitalnih dejavnosti prostega časa, katere teme so vodilo te ciljne skupine otrok, katere so njihove najbolj pogoste želje in kakšne svoboščine v družini imajo.

Študija služi kot objektivni kazalec otroških navad glede branja revij in je temelj za strateško planiranje kombinacije medijev na področju otroškega marketinga.

V raziskavi KMS 2018 je bilo v skupnem zajetih 41 revij z reprezentativno populacijo starosti od 6 do 13 let in 27 otroških revij s populacijo starosti od 4 do 5 let. S starejšim delom populacije je bilo opravljenih 2.649 dvojnih intervjujev, ugotovitve teh predstavljajo navade 5,83 milijona nemških otrok iste starostne skupine. Pridobljene informacije so dopolnili še njihovi pedagogi, starši. Ciljna skupina predšolskih otrok starosti od 4 do 5 let je s pedagogi in starši opravila 652 intervjujev, ti so dali vpogled v reprezentativne navade 1,43 milijona nemških otrok. Podatki so v raziskavi urejeni tudi v tabelah, ločeni so po starosti in spolu.

Več informacij na www.kinder-medien-studie.de.