Programske rešitve BlisK

  • Natisni
Podjetje Majskaj, d. o. o. je predstavilo nov koncept grafičnih programskih rešitev vodenja proizvodnje:
  • BlisK KALKULACIJA
  • BlisK PLANIRANJE
  • BlisK SQL 2005


 

Programski modul BlisK KALKULACIJA je namenjen izdelavi tudi najzahtevnejših kalkulacij v grafični dejavnosti. Aplikacija je plod dolgoletnega dela in izkušenj v grafični stroki. Razvita je bila v sodelovanju s tiskarnami, kjer je bila tudi testirana in uvedena v proizvodnjo. Zaradi svoje preproste zasnove vas program vodi skozi nastajanje izdelka in od vas ne zahteva specifičnih znanj, kar omogoča uporabo le tega tudi brez grafične izobrazbe. Vsa tehnologija, postopki in normativi so že integrirani v programu, tako da je le ta po namestitvi takoj pripravljen za uporabo. Večina grafičnih izdelkov je pre-definirana in uporabniku zato ni potrebno razmišljati o posameznih sestavinah in postopkih med samo izdelavo kalkulacije.

Program je namenjen tako majhnim kot velikim podjetjem in ga lahko prilagodimo vaši strojni opremi in postopkom dela. Omogoča izračun cene v zelo kratkem času in brez možnosti napake, saj je zasnovan tako, da ne dopušča napačnih ali pomanjkljivih vnosov potrebnih podatkov. Vse kalkulacije in ponudbe se samodejno arhivirajo v mape naročnikov tako, da imate stalen pregled nad količino in vrsto izdelanih ponudb.

Program je namenjen podjetjem, ki želijo imeti celoten proces od kalkulacije do računa v eni aplikaciji. Prednost pred konkurenčnimi programi je predvsem v tem, da uporabnik ne dobi surove lupine programa, temveč delujočo aplikacijo z že integriranimi cenami materialov ter normativi vseh tiskarskih in knjigoveških strojev. Prilagoditev cen lahko uporabnik izvede sam.
Njegove odlike so: ENOSTAVNOST, HITROST, TOČNOST, PRILAGODLJIVOST.
Standardni paket BlisK SQL 2005 je sestavljen iz sledečih modulov:
  • modul za izdelavo kalkulacij,
  • modul za razpis delovne dokumentacije,
  • modul za izdelavo naročilnic, dobavnic,
  • modul za izdelavo računov,
  • modul za materialno poslovanje (dodatna opcija).

Program BlisK PLANIRANJE je namenjen lažjemu gantogramskemu spremljanju proizvodnje. S svojim enostavnim in preglednim vmesnikom lahko v nekaj minutah popolnoma spremenimo potek dela na posameznih projektih. Spreminjamo lahko vrstni red projektov na posameznih operacijah, lahko prekinemo razporejanje v plan v katerikoli časovni točki in pod poljubno določene časovne točke ponovno in na novo razporejamo projekte v plan. Program nam bo samodejno glede na predhodne določene parametre in omejitve preračunal nove čase začetka, trajanja in konca posamezne operacije. Lahko je samostojna aplikacija, v katero ročno vnašamo projekte, ali pa je združljiv z BlisK SQL 2005, kjer se podatki samodejno uvažajo v sam plan.
www.majskaj.net
Tel.: 040 491 631