Digital Information: Novosti Inkzone in DJet

20181001 Inkzone TVI
Nadgradnje ofsetnih tiskarskih strojev in delovnih sistemov priprave na tisk. Na sliki programski vmesnik Inkzone TVI z optimiziranimi raster tonskimi vrednostmi.
Podjetje Digital Information Ltd. (Zürich - Švica) je trgu ponudilo koncept Inkzone PPI, spletna storitev za upravljanje barv na starejših ofsetnih tiskarskih strojih Heidelberg. S pomočjo vmesnika Inkzone TVI so v živo predstavili merilno nadzorni sistem tiska za samodejno upravljanje barv. Predstavili so tudi nadgrajene različice digitalnih tiskarskih sistemov DJet.

Nastavitve barvnih con na starejših  Heidelbergovih ofsetnih tiskarskih strojih
Nova rešitev Inkzone PPI je novost paketa rešitev Inkzone za upravljanje barvnih con na Hedielbergovih tiskarskih strojih, ki imajo integriran vmesnik za upravljaje teh starejše generacije. Inkzone PPI naj bi po navedbah proizvajalca omogočal standardizirano in bolj avtomatizirano rabo omenjenih starejših strojev tudi v prihodnosti, pri čemer je zagotovljena največja barvna korektnost odtisov.

Rešitev Inkzone PPI  je združljiva z operacijskimi sistemi Windows 7/8/10 in omogoča neposredno omrežno povezavo s Heidelbergovim upravljalnim sistemom CP2000 Center. Na omrežen spletno orientiran način omogoča uporabo različnih predlog barvnih nastavitev tiskarskega stroja na poljubnih Heidelbergovih sistemih. Inkuzone PPI podatkovno komunicira tudi s programskim orodjem Heidelbergs Color Assistant in modulom za umerjanje barvnih con sistema Digital Information Inkzone.

Avtomatizirana uporaba funkcije skeniranja s spektrofotometrom
Številni tiskarski stroji so za nadzor kakovost tiska opremljeni s spektrofotometričnimi nadzornimi kamerami, ki so po večini glede možnosti funkcionalnosti slabo izkoriščene. Dosleden nadzor in upravljanje kakovosti tiska je še posebej nujen v proizvodnji embalaže, v ta namen so predstavili nov programski modul Inkzone TVI. Z njim lahko bolje izkoristimo različne optične nadzorne enote, z neposrednim odčitavanjem in vrednotenjem rastrskega odtisa lahko bolje definiramo tako imenovane perfektne gradacijske krivulje za optimalno rastrsko izdelavo tiskarskih plošč. Inkzone TVI v kombinaciji s skenirno enoto deluje popolnoma samodejno in stalno optimizirana gradacijske rastrske karakteristike tiska za namen bolj optimalne izdelave tiskovnih form. Rastrski podatke lahko izvažamo v različne sistem priprave, saj so le ti lahko zapisani v različnih podatkovnih formatih.

Nadgradnja digitalnih tiskarskih sistemov DJet
Tiskalniški sistemi DJet so zasnovani na Epsonovi kapljični tehnologiji tiska in omogočajo obojestranski izpis v enem prehodu s hitrostjo 40 obojestranskih izpisov formata 70x100 cm na uro. Največja širina izpisa znaša 109 cm, tiska pa v načinu iz zvitka v polo. Po navedbah proizvajalca so omejeni sistemi najbolj primerni za izdelavo poskusnih odtisov in tudi tisk aplikacij manjših naklad do formata B0.

Več informacij na www.digiinfo.com.