Koenig & Bauer: Qualitronic NextGeneration

20180620 kba Qualitronic NextGeneration
Qualitronic NextGeneration je nov nadzorni koncept, ki za upravljanje in nadzor tiska potrebuje zgolj en monitor.
Sistem Qualitronic NextGeneration proizvajalca Koenig & Bauer je izpopolnjen neposredni nadzorni sistem formatnega ofsetnega tiska na tiskarskih strojih serije Rapida. Nova struktura vseh neposrednih nadzorno merilnih funkcij je temelj za nadgradnje v prihodnosti. Sistem je tako strojno, kot tudi programsko modularno zasnovan in primeren za različne aplikacije.

Na isti strojni opremi lahko odslej kombiniarno uporabljamo funkcije:
  • Qualitronic Color Control (neposredno barvno vrednotenje in upravljanje)
  • Qualitronic Print-Check (nadzor tiska)
  • Qualitronic PDF-Check - preverjanje kakorektnosti tiska glede na vsebino PDF-datotek

Osnovni koncept sistema
Sistem je primeren za vse, ki večino opravil izvedejo na enem samem tiskarskem stroju. V kolikor postane vaš paradni konj drug stroj, ga je možno prestaviti v le tega. Večina strojev prostorsko vgradnjo tovrstnih sistemov zelo omejuje, saj imajo tudi nadzorni sistemi svoje zahteve za vgradnjo. Neposredni nadzorni sistem Qualitronic NextGeneration je možno namestiti brez večjih omejitev, saj je tako rekoč lahko nameščen v poljubnem položaju, v kakršnem koli položaju nadzornega sistema poteka merjenje in nadzor nemoteno.

Posebnost novega sistema je enotno upravljanje in delovanje. Večina neposrednih nadzornih sistemov tiska ima posebne komponente, svojo napeljavo in podobno. Sistem Qualitronic NextGeneration pa je enoten in združuje tiskarske funkcije s svojimi nadzornimi, upravljanje teh se izvaja v konzoli  Ergotronic s pomočjo enega na dotik občutljivega monitorja. Optimiziran uporabniški vmesnik odlikuje bolj učinkovita razporeditev upravljalnih elementov, upravlja tiska je bolj intuitivno.

Qualitronic Color-Control
Osnovna funkcija sistema Qualitronic NextGeneration je merjenje in upravljanje barve s pomočjo neposredne nadzorne funkcije Qualitronic Color-Control. Vsaka odtisnjena pola je mersko vrednotena, podatki pa neposredno posredovani upravljalniku barvnega nanosa, kar zagotavlja hitro odziven in korekten tisk, bistveno krajši so tudi časi priprave stroja na tisk ob menjavi opravil. Številne podrobnosti sistema so bile nadgrajene v smislu hitrejšega procesiranja in prilagojene zahtevam industrijskega tiska. Nov nadzorni sistem tudi ne uporablja merskih klinov, ne zahteva tudi ne ročnih vnosov ali drugega ročnega poseganja med tiskom.

Na novo zasnovan je tudi prikaz vrednosti barvnega vrednotenja, predvsem je prikaz manj grafično kompleksen. Izmerjene vrednosti so za celoten tiskarski stroj in vse tiskovne agregate prikazano enostavno v vertikalnih stolpcih.

Qualitronic Print-Check
S funkcijo Qualitronic Print-Check lahko nadgradimo nadzor kakovosti tiska osnovne funkcije Qualitronic Color-Control. Na ta način nadziramo vsako tiskarsko polo glede ustreznosti barve in celostne korektnosti tiska.

Posebnost in hkrati celovita novost sistema je koncept delovanja. Od samega začetka tiska pa do konca sistem deluje popolnoma samostojno. Podatki o opravilu se v ozadju prenesejo v sistem, na podlagi teh se nadzorni pramateri samodejno nastavijo. Qualitronic Print-Check zna določiti tudi pravi moment pričetka nadzora tiska. Zato ta funkcija odslej ne potrebuje več ročnega upravljanja, posledično tudi ne časa priprave na tisk.

Qualitronic PDF-Check
Kot opcija alternativnega nadzora pa je na voljo uporaba funkcije Qualitronic PDF-Check, s katero nadziramo dva pogoja: nadzor tiska pole in korektnosti tiska vsebine glede na PDF-predlogo za tisk. Ta funkcija je še posebej dobrodošla v storitvah spletnega tiska oziroma tisku mutacij, kjer je vsebina dinamična, saj zlahka preverjamo vsebinsko ustreznost tiska glede na prejete PDF-podatke s strani strank. Na ta način napake odkrijemo še pred samim tiskom.

Tovrstne nadzorne funkcije so bile sprva namenjene nadzoru tiska farmacevtske embalaže in aplikacij varnostnega tiska, Qualitronic PDF-Check pa je primeren poleg aplikacij spletnega tiska tudi za aplikacije komercialnega tiska. PDF-primerjava vsebine se samodejno zažene, sistem zahteva od tiskarja odziv le v primeru odkrite napake.

Poleg naštetega opisanega ima sistem še številne druge nove protokolarne funkcije in možnosti. Qualitronic Color-Control osnovno funkcijo lahko po potrebi tudi nadgradimo na posebne barvno nadzorne protokole, neposredni nadzor in upravljanje skladja, nadzor kakovosti tiska z uporabo posebnih manjših pokončnih merskih klinov, za primer uporabe v tisku srednjega formata nadzorni merski klini v višino merijo zgolj 3 mm.

Več informacij na www.kba.com.