Novo procesno certificiranje »PSO aktiv«

  • Natisni
20150504 PSO-aktiv
S certifikatom »PSO aktiv« tiskarna izkazuje svojo standardno konsistentnost produkcije.
Nemško združenje za tisk in medije je skupaj z inštitutom Fogra nadgradilo program certificiranja procesnih standardov ofsetnega tiska. Nov koncept »PSO aktiv« določa datume certificiranja, v okviru katerih morajo tiskarne periodično dokazovati svojo konsistentno procesno kakovost v skladu z zahtevami mednarodno uveljavljenih procesnih standardov za ofsetni tisk.

Z novim konceptom in certifikatom »PSO aktiv« bo odnos med tiskarno in stranko še pristnejši in bolj zanesljiv. Certifikat pomeni, da tiskarna dosega dnevno standardno kakovost produkcije. Testiranja članov neodvisne komisije Fogra/BVDM bo tiskarnam zagotavljala meroslovno vrednotenje, v kolikor tiskarna ne doseže standardnih procesnih zahtev, je o tem obveščena, hkrati pa mora v štirih tednih predložiti ustrezne vzorce. V kolikor pogoja v tem času ne izpolni, se certifikat »PSO aktiv« tiskarni odvzame.

Več informacij na www.fogra.org in www.bvdm.de.