Enfocus Pitstop in Switch 2018

20180425 PitstopSwitch2018
Številne izboljšave na osnovi povratnih informacij in želj uporabnikov.
Podjetje Enfocus je trgu nedavno ponudilo dve svoji novi osrednji rešitvi, Switch in Pitstop, različice 2018. Prva je predvsem bolj agilna, odprta za druge neodvisne sisteme, za uporabnike pa bolj pregledna. Slednja je bila bistveno nadgrajena, dodane so ji bile številne nove funkcije, vse to v skladu s povratnimi željami uporabnikov in trga.

Agilnost, odprtost in preglednost
Enfocus Switch ima glavne novosti v segmentu iskalnika opravil »Job Finder«, katerega del so tako imenovani »Webhooks«, ki omogočajo večjo povezljivost funkcij s funkcijami drugih neodvisnih sistemov, tudi nove funkcije »Private Data for All«, ki je del upravljavca delovnih tokov (Flow-Manager). Podatke omenjenega upravljanega vmesnika lahko uvažamo v Switch, jih tam obdelujemo, prilagjamo in arhiviramo. Nov vmesnik »Job Finder« je srce nove različice rešitve Switch in je bil razvit na osnovi želj uporabnikov po večji preglednosti poslov in statusov teh v delovnem toku Enfocus. Informacije so prikazane na več panelih, ki so prilagodljivi specifičnim vizualnim željam vsakega posameznika.

Predstavitev Switch 2018.

Nova povezovalna funkcija »Webhooks« je namenjena piscem programskih skript, App-snovalcem in integratorjem. Ta namreč omogoča, da rešitev Switch povežemo s poljubnimi programskimi funkcijami neodvisnih aplikacij oziroma sistemov. Na tak način je denimo ob določeni spremembi v centralnem podatkovnem sistemu samodejno spremeniti način obdelave podatkov, obdelavo ustaviti ...

Zasnova po želji uporabnikov
Enfocus Pitstop 2018 ima številne novosti zasnovane po želji uporabnikov.  Glavne novosti so:
  • Vizualizator izvršitev akcijskega seznama (Action List Visualizer) - več kot dobrodošla novost za vse, ki v obdelavi PDF-podatkov uporabljajo akcijske sezname, ta namreč virtualno prikaže, kaj vse na dani PDF-predlogi za tisk bo obdelano. Virtualni pristop predvsem prihrani izgubljen čas zaradi iskanja neustrezno definiranega parametra v akcijskem seznamu.
  • Izdelava črtnih kod (Barcode Generation) - novost je predvsem možnost integracije črtnih kod s pomočjo akcijskega seznama, ki odslej podpira več kot 100 različnih vrst kod, vključno 1D-kode, 2D-kode, kot so QR- in Datamatrix kode, mednarodne poštne kode in tudi GS1-kode. Akcijsko jih lahko urejamo tudi geometrično, torej zmanjšamo njihovo dovoljeno največjo širino, zmanjšamo jih lahko tudi odstotkovno.
  • Podatkovni obrez  (Hard Crop of Line Art data) - gre za odstranitev nepotrebnih podatkov izven Art Box vsebinskega okvirja, tovrstna funkcija predvsem zmanjša velikost PDF-predlog, kar je še posebej pomembno za učinkovitejšo distribucijo teh po medmrežju.
  • Pantone barvne akcije (Pantone Color Actions (mapping, selection and checking) - omogočajo prepoznavanje barvnih odtenkov, njihovo barvno upravljanje in konverzijo v ustrezno Pantone definicijo posebne barve in obratno v procesne izvlečke po aktualno veljavnih Pantone barvnih knjižnicah.
  • Nova orodja za upravljanje vektorjev (Pathfinder and Offset Path) - omogoča učinkovitejše zaznavanje in izbor okvirjev elementov in upravljanje teh.
  • Funkcija izdelave poročila barvnih tipov strani - še posebej dobrodošla za vse, ki tiskajo z različno ceno na klik (enobarvno ali večbarvno).
  • Funkcija poneverjanja najmanjše dovoljene raster tonske vrednosti (Check for minimum printing dot) - še posebej dobrodošla funkcija v tonsko problematičnih tiskarskih tehnikah, kot je denimo fleksotisk.

Predstavitev Pitstop 2018 - vizualizator izvršitev akcijskega seznama.


Enfocus novosti so na voljo od aprila letos dalje.

Več informacij na www.enfocus.com.