GMG ProofControl z več podpore digitalnemu tisku

20180222 ProofControl 2.4
Orodje GMG ProofControl je namenjeno preverjanju kontrolnih polj poskusnih odtisov v skladu z zahtevami tiskarskih standardov.
Orodje nove različice GMG ProofControl 2.4 odslej podpira procesni standard za digitalni tisk Fogra PSD. Predloge že definiranih tiskarskih standardov so lahko odslej obravnavane individualno, kar omogoča individualno in bolj učinkovito upravljanje nastavitev izdelave poskusnega odtisa. Orodje GMG ProofControl je namenjeno preverjanju kontrolnih polj poskusnih odtisov v skladu z zahtevami tiskarskih standardov, v kolikor so meritve ustrezne se za poskusni odtis izpiše posebno polje z zapisanimi karakteristikami samega odtisa/izpisa. Tovrsten izpis služi lahko kot pogodbeni odtis.

Izdelava predlog preverjanja prilagojenih tiskarskih standardov
Orodje GMG ProofControl v bazi predlog vsebuje predloge standardov ISO12647-7:2016 in FOGRA PSD 2016. Za primer tiska embalaže je odslej z njim možno prilagoditi določene barvne parametre za bolj optimalne tiskovne rezultate izdelave poskusnega odtisa.

Uporabne funkcije s podporo podatkov Microsoft Excel in XML
Analize in statistiko je odslej možno izdelati s pomočjo merskih podatkov zapisanih v podatkih oblike Microsoft Excel in XML. Na ta način lahko denimo izdelamo trend stabilnosti oziroma konsistence tiska.

Novi kriteriji evalvacije in 64-bitna podpora
Kontorlni kline oziroma posamična nadzorna polja lahko odslej vrednotimo s 95-odstotno ponovljivostjo in s pomočjo odklona kromatičnosti po formuli Delta Ch, kar je združljivo z zahtevami procesnih standardov Fogra PSD in G7 Greyscale. GMG ProofControl 2.4 poleg navedenega odslej odlikuje tudi 64-bitna procesna podpora, kar zagotavlja višjo raven zmogljivosti, delovanja, to še posebej velja za primer obdelave podatkov večjega obsega.

Več informacij na www.gmgcolor.com.