Polarizacijski filter - Quo vadis?

20170612 polarizacijski filtri
Uporaba polarizacijskih filtrov v grafičnih merilnih instrumentih izvira s področja fotografi je, kjer so se uporabljali za zmanjševanje učinka bleščanja.
Uporaba polarizacijskih filtrov v grafičnih merilnih instrumentih ima dolgoletno zgodovino. Predvsem zaradi tega, ker je v nekaterih tehnikah tiska še vedno močno prisotna, je preživela tudi zadnjo prenovo standarda ISO13655 v letu 2009 (SIST ISO 13655:2010). Ne samo, da jo je preživela, dobila je tudi novo vlogo, kot del novega merilnega pogoja M3.

Več v tiskanem delu