AURAIA rastriranje

Hamillroad Software, eden vodilnih razvijalcev RIP opreme in same tehnologije rastriranja, je napovedal nov koncept upodabljanja, ki bo bolj učinkovito izkoristil izhodne zmogljivosti dandanašnjih sodobnih CTP naprav.


Nova »DM« digitalno modularna tehnologija rastrskega upodabljanja se imenuje Auraia in jo je možno implementirati v sklopu termičnih, kot tudi UV osvetljevalnih enot. Prednost novosti naj bi bile v izboljšanih izhodnih karakteristikah CTP naprav linijatur vse do 350 lpi (pri uporabi linijaturnega ekvivalenta 420 lpi).

»DM« kocept
»DM« koncept rastriranja je digitalno modularna osnova upodabljanja, kar pomeni, da je vsaka točka upodobljena po nekem logičnem programskem ključu. Razlikuje se od klasičnega periodičnega točkovnega vzorca rastra, kot smo ga vajeni iz AM načina rastriranja, oziroma neperiodičnega naključnega upodabljanja točk FM/stohastičnega rastra. Glede na podobnost oziroma razliko FM/stohastičnega rastra je v primeru upodabljanja Auraia vsaka točka plošče smiselno upodobljena v skladu z zmogljivostmi in karakteristikami optike, plošč in samega tiska oziroma tiskarskih barv v smislu, da je še tako majhna ustrezno vidna na odtisu oziroma, da polna površina predstavlja dejansko polno obarvano. Prednosti tovrstnega upodabljanja so v gladkih barvnih prehodih in obarvanju temnejših oziroma polnih tonov. Občutno je zmanjšan pojav nezveznih/stopenjskih prehodov, kot tudi možnost pojava Moire.

Rezultati testiranja novega upodabljanja
Testiranja novega rastrskega upodabljanja Auraia na številnih CTP napravah so do sedaj pokazala sledeče. Na napravah MAKO proizvajalca ECRM vključno z modelom MAKO 800 in uporabo UV plošč Fuji NV in NV2 Auraia zagotavlja konsistentno reprodukcijo odtisov linijature 350 lpi z uporabo linijaturnega ekvivalenta 420 lpi. Na napravah ECRM DPX in uporabo nižje kakovostnih poliesterskih plošč pa Auraia omogoča upodabljanje linijature 250 lpi, pri čemer uporablja ekvivalent linijature 310 lpi. Glede na običajno upodabljanje 175 lpi je to bistven napredek v smislu ustreznejšega upodabljanja svetlih in temnih delov slik oziroma slikovnih podrobnosti, kot tudi že omenjenega boljšega upodabljanja prehodov sivin in polnih polj.

Testi se trenutno izvajajo tudi na CTP napravah drugih proizvajalcev (termičnih in UV naprav). Trenutni rezultati kažejo, da je na napravah z zmogljivostjo upodabljanja 175 lpi linijatura povečana na 250 -350 lpi. Na napravah, ki v osnovi zagotavljajo linijaturo 200 lpi, pa je za enkrat zagotovljena izboljšana izhodna linijatura, 350 lpi.

Več informacij na http://www.hamillroad.com.