GMG ColorProof O5

GMG, razvijalec visoko tehnološko dovršenih rešitev barvnega vodenja in poskusnega odtisa je naznanil novost, GMG ColorProof o5.  GMG ColorProof o5 je popolna revizija različice prodajnega hita GMG ColorProof o4. Omenjena aplikacijska rešitev je pridobila sloves zaradi svoje dejansko najvišje možne kakovosti in barvne korektnosti izdelave poskusnih odtisov. Z dopolnitvami in izboljšavami novega sistema GMG ColorProof o5  le ta zagotavlja največjo produkcijsko zanesljivost in stabilnost, s tem pa posredno prihrani morebitne finančne izpade reklamacij.  Z novo razvitim vmesnikom je delo od sedaj še lažje.ENOSTAVNO, INTUATIVNI APLIKACIJSKI VMESNIK
75% tipičnih operacij izdelave poskusnega odtisa lahko sedaj izvajamo kar neposredno ob izboru datotek za poskusno obdelavo. Grafično prijazno vmesnik strukturira podatke vse od vhodnih map, relacijskih delokrožnih konfiguracij in do relacijsko vezanih izhodnih naprav. Vsak nalog je kot dokument prikazan na vmesniku tako, da ga v vsakem trenutku lahko nadziramo in po potrebi popravimo, dodelamo, rotiramo, različno umestimo na tiskovno formo...  

POPOLNO ZAGOTOVILO KAKOVOSTI, KI JO ZAGOTAVLJA POPOLNA PODPORA SODOBNIM TEHNOLOŠKIM STANDARDOM POSKUSNEGA ODTISA IN ŠTEVILČNE MOŽNOSTI UMERJANJA SISTEMA
V naprej definirane poskusne in kalibracijske nastavitve sistema GMG določajo povečanje proizvodnje zanesljivosti in prihranek stroškov. Uporabnik je sedaj potreben le za izbor ustrezne poskusne konfiguracije sistema. Preostali postopek se izvede samodejno s pomočjo GMG ColorProof O5.

POSKUSNI ODTIS NA DALJAVO
Celotno konfiguracijo poskusnega odtisa in relacijske poskusne parametre je možno izvoziti ali uvoziti v sistem. Tako v okviru izvajanja poskusnega odtisa lokacijsko nismo odvisni, možnost upravljanja na daljavo pa zagotavlja identično korektne rezultate kjerkoli.

EKRANSKI PREDOGLED
GMG ColorProof o5 omogoča tudi ekransk i barvno korektni predogled. Pogoj za ustezni prikaz je pravilno umerjen in monitor podprt z ustreznim barvnim opisom.

SISTEMSKO RAZPOREJANJE OPRAVIL
Kjer je to potrebno, GMG ColorProof o5 samodejno uravnava datoteke po mrežnih tiskalnikih tako, da je izdelava poskusnih odtisov najbolj optimalna in hkrati poveča produktivnost. 

FILTRI AVTOMATIZIRANE PRODUKCIJE
Filtri oziroma pre-definirana so lahko naslovljena na specifične vhodne mape. Delokrožni sistem  GMG ColorProof o5 samodejno upravlja datoteke po pravilih oziroma filtrih, ki smo jih definirali za specifično vhodno mapo.

GMG DOTPROOF IN FLEXOPROOF
Novi uporabniški vmesnik GMG ColorProof O5  ergonomske izboljšave se izvaja s pomočjo GMG DotProof in GMG FlexoProof (za namene flekso tiska) modulov.

Več informacij o GMG ColorProof O5 je na voljo na www.gmgcolor.com.