Flint Group: Trajnostne rešitve TerraCode


Skupina Flint Group je ponudila serijo rešitev TerraCode.
Flint Group je nedavno javnosti ponudil novo serijo vodno osnovanih barv in premazov TerraCode. Namenjene so tisku embalaže na trgih s trajnostnimi prioritetami.

Nova serija barv in premazov vključuje rešitve različice TerraCode Bio, ki so bile razvite s poudarkom na bio-obnovljivih virih, zato v sestavu vključujejo več kot 90 odstotkov obnovljivih surovin. Različica rešitev TerraCode Hybrid predstavlja uporabo kombinacije obnovljivih in običajnih surovin, sestava teh vključuje več kot 50 odstotkov obnovljiv surovin. Tretja in hkrati zadnja različica serije rešitev TerraCode pa je TerraCode Balance, ki je zasnovana na tehnologiji ravnovesja biomas z uporabo procesov obstoječih sintetičnih tehnologij.

V skupini Flint Group se z naštetimi tremi različicami rešitev serije TerraCode želijo približati potrebam slehernega tiskarja glede raznolikosti tiskanih aplikacij in izpolnjevanja trajnostnih zahtev. Osredotočenost na okolje ni omejena zgolj na surovine, v skupini Flint Group je zato prvotnega pomena trajnost z uporabo obnovljivih virov: naravnih pigmentov, smol, dodatkov in materialov uravnotežene biomase; ki ne krčijo gozdov in površin za pridelavo hrane. pri vsem tem zato ključno vlogo v proizvodnji igra tudi kontrola skladnosti vhodnih surovin z zahtevami trajnosti in obnovljivosti.

Več informacij na www.flintgrp.com.