Podražitve izopropanola pestijo tiskarje!


Filtracija blažilnih raztopin lahko pomaga.
Kriza koronvirusa je nedvomno pustila pečat tudi v tiskarski industriji, ki se poleg znatnega upada naročil vse bolj sooča še s podražitvami grafičnih materialov. V zadnjem času smo bili lahko priča podražitvam izopropanola kot posledice pomanjkanja razpoložljivosti industrijskih alkoholov na trgu. Prav zato so trenutno v središču pozornosti alternativne možnosti tiska z nadomestki ali celo brez alkohola. Ustrezne tehnološke rešitve na tem mestu lahko dolgoročno zmanjšajo stroške povezane z manjšo porabo alkohola, po drugi strani pa povečajo trajnost proizvodnih procesov tiska.

Tisk brez dodatka alkohola je stara tema grafične industrije, ki je v času epidemije koronavirusa postala še posebej aktualna. Številna kemična podjetja so namreč čez noč svojo proizvodnjo preusmerila v razkužila, zato je mednarodna zaloga industrijskih alkoholov slaba, cene so večkratno poskočile in trenutno močno nihajo. Strokovnjaki zato predlagajo, da si tiskarji pomagajo z višjo stopnjo filtracije vlažilne raztopine in zagotavljanjem konstantne kakovosti te, s čimer lahko dosežemo znatno manjšo porabo alkohola.

Bolj intenzivna filtracija vlažilne raztopine namreč ohranja njeno čistost in s tem podaljšuje njeno življenjsko dobo. To hkrati pomeni, da dodatke doziramo manj pogosto, kar zmanjšuje frekvenco in stroške vzdrževanja tiskarskih strojev in s tem tudi vlažilnega sistema. Podjetje Technotrans v ta namen ponuja rešitve, ki so neodvisne od blagovne znamke tiskarskega stroja, zato jih je možno v te poljubno integrirati.

V teoriji in tudi praksi pa je možen tudi tisk brez alkohola, dodajajo strokovnjaki, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezne površine lastnosti tiskovnih valjev in lastnosti same tiskarske barve.

Več informacij na www.technotrans.com.