Globalno stanje papirne industrije

20200408 stanje globalne papirne industrije
Proizvodnja papirja se geografsko spreminja, posledica pa je upad obsega proizvodnje v Severni Ameriki in Evropi, medtem ko številne države v manj razvitem delu sveta gradijo nove papirnice.
Svetovna poraba papirja iz leta v leto še vedno stalno narašča in presega 420 milijonov ton na leto. Več kot polovico navedene količine porabijo Kitajska, Severna Amerika in Japonska ter četrtino Evropa. Celotna afriška celina porabi le dva odstotka, kar je naslednji izziv za papirno industrijo, saj se kontinent »prebuja«, predvsem s stališča nepredstavljivih višin investicij (infrastruktura in gospodarstvo) iz Kitajske. Globalno povprečje porabe papirja je 55 kg/osebo/leto. Največja poraba papirja na prebivalca, gledano regijsko, je v Severni Ameriki, tj. 215 kg/osebo, kar je štirikrat več od svetovnega povprečja.

Več v tiskanem delu