Canon z novo produkcijo UV-Gel-barvil

  • Natisni
20200302 Canon UVgel
Canon Colorado-velikoformatni tiskalniški sistemi z uporabo UV-Gel-barvil beležijo znatno rast tiska.
Skupina Canon je v nizozemskem mestu Venlo odprla novo proizvodnjo UV-Gel-barvil. Z njo bo Canon skušal zadostiti večje potrebe trga po omenjenem barvilu z uporabo na sistemih Colorado. Potrebe so se namreč v zadnjem letu kar podvojile. Samo lani je Canon poslovanje zaključil z več kot 1200 namestitvami sistema serije Colorado.

Velikoformatni tiskalniki Canon Colorado po navedbah proizvajalca beležijo znatno rast obsega tiska. Kot pojasnjuje Dirk Brouns, vodja področja velikoformatnega tiska pri podjetju Canon Production Printing, povprečno izpisi obsegajo 15.000 m² na leto, glede na rast obsega tiska pa se predvideva, da bodo te količine še večje. Posamezni ponudniki storitev omenjenega velikoformatnega tiska bi po napovedih lahko presegli celo 100.000 m² izpisov na leto.

Nov proizvodni obrat v Venlu je začel delovati 1. decembra 2019. proizvodnja je avtomatizirano zasnovana v več korakih s skladiščenjem v 200-litrske sode. Za končno distribucijo so barvila nalita v kartuše za neposredno uporabo na sistemih Colorado, kar zagotavlja hitro in učinkovito dostavo končnemu uporabniku. Proizvodnja novega obrata je po navedbah proizvajalca tudi okolju prijazna. Na primer toplotne črpalke omogočajo energijsko učinkovito prehajanje in rabo toplote iz različnih prostorov obrata za namen hlajenja ali ogrevanja.

Več informacij na www.canon.com.