Hubergroup dviguje cene

20180417 hubergroup dvig cen
Hubergroup dvignil cene vsem klasičnim in UV-ofsetnim tiskarskim barvam in lakirnim sredstvom.
Poleg januarske napovedi dviga cen vseh tiskarskih barv na osnovi topil podjetje Hubergroup dviguje cene tudi vsem klasičnim in UV-barvam in lakirnim sredstvom za ploski ofsetni tisk. Dvig cen velja za evropski trg in velja od 1. aprila letos dalje. Dvig cen bo glede na regijo tudi do 10-odstoten.

Dražitev je posledica vse višjih cen glavnih surovin za proizvodnjo tiskarskih barv, to so denimo azo- in ftalocianinski pigmenti, aditivi, akrilne smole na osnovi MMA, UV-monomeri in oligomeri, fotoiniciatorji. Vse naštete sestavine so bile namreč v zadnjem četrtletju leta 2017 in prvem leta 2018 deležne znatnega dviga cen, ki ga ni možno kompenzirati s kakršnimikoli proizvodnimi in drugimi poslovno optimizacijskimi ukrepi, razlagajo v skupini Hubergroup.

Več informacij na www.hubergroup.com.