Weilburger Graphics: Novi nizkomigracijski UV-laki

20180327 UV FP Plus
Novi UV-laki ne vsebujejo klasičnih foto-iniciatorjev.
Podjetje Weilburger Graphics je nedavno trgu predstavilo novo serijo UV-lakirnih sredstev, imenuje se Senolith UV-FP-Plus. Njihova posebnost je, da ne vsebujejo klasičnih foto-iniciatorjev z nizko molekulsko maso, kot sta benzofenon in 4-metilbenzo, kar v primerih lakiranih tiskovin zagotavlja manjši deleže migracijskih delcev. Sušenje se izvaja po principu, da se polimerni molekulski delci novih lakirnih sredstev pod vplivom UV-sevanja pričnejo zamreževati v obstojno polimerno matrico, pravi proizvajalec.

Nov površinsko visoko sijajni lak Senolith UV Inline FP NDC Plus 360430 naj bi po besedah proizvajalca zaradi omenjenega polimernega zamreženja zagotavljal nizkomigracijske lastnosti. Obdelujemo ga lahko tudi s klasičnimi UV-svetilnimi sistemi, tako direktno, kot tudi indirektno.

Nova serija sredstev zagotavlja vse klasične lastnosti UV-lakirnih sistemov, kot so: takojšnje strjevanje, možnost takojšnje nadaljnje obdelava, tudi neposredne, brez dodatkov prahu v ofsetnem formatnem tisku, 100-odstotno so brez vsebnosti topil in drugih lahko hlapnih substanc, sistemi (brez topil, brez emisij hlapnih organskih spojin), imajo zelo visok površinski sijaj, večjo mehansko in kemično odpornost, visoke produkcijske zmogljivosti, dobre lastnosti pri zlaganju pol v sklade.

Novi UV-laki so brez vonja, primerni za preganje, lahko se uporabljajo kot nosilno sredstvo za efektne pigmente. Dopuščajo tudi kombinirano dodelavo z uporabo klasičnih UV-lakirnih sredstev. Združljivost ostalih dodelavnih možnosti je še v fazi testiranja.

Več informacij na www.weilburger-graphics.de.