Fujifilm: XMF integriran v EFI in Tharstern

20190425 Tharstern MIS
Integracija XMF prinaša višjo produkcijsko učinkovitost z manj proizvodnimi in drugimi povezanimi stroški.
Podjetje Fujifilm Graphic Systems (Evropa) je objavilo integracijo delovnega sistema XMF z informacijskimi sistemi vodenja (MIS) Tharstern in EFI. Integracija uporabnikom zagotavlja bolj celostno vodeno in nadzorovano proizvodnjo, ki posledično prinaša višjo produkcijsko učinkovitost z manj proizvodnimi in drugimi povezanimi stroški.

S stalnim pritiskom na nižanje prodajnih marž so tiskarji prisiljeni razmišljati v vse bolj avtomatizirane proizvodne procese, s čimer zmanjšujejo stroške dela. V kolikor se tega lotijo na ustrezen način, je proizvodnja na koncu celostno nadzorovana in vodena, časi realizacij opravil so krajši, klientom je status njihovih naročil stalno na vpogled, kalkulacije opravil pa so bolj natančne in dosledne, saj se izvajajo neposredno iz podatkov optimizirane proizvodnje. V ta namen je podjetje Fujifilm integriralo in povezalo svoj osrednji delovni sistem XMF z informacijskima poslovnima sistemoma Tharstern in EFI.

Integracija uporabnikom omogoča pripenjanje meta-podatkov PDF-predlogam za tisk, ki so neposredno interpretirani in prepoznani v sistemih MIS. Hkrati na ta način poteka tudi arhiviranje digitalnih PDF-predlog za morebitne kasnejše reklamacije, ponovno rabo v tisku in podobno. Še posebej je tovrstna integracija uporabna na področju spletnega tiska.

Ena posebnih funkcionalnosti kot posledica možnosti integracije je tudi samodejna izdelava opravil za tisk z vsemi pripetimi informacijami, kot je opis opravila, podatki o naročniku, podrobnosti končnega izdelka, razporeditveni načrt večstranskih predlog. Na ta način z upoštevanjem kriterijev opravila v MIS-sistemu je možna tudi avtomatizirana izdelava oziroma izbira oblikovnih grafičnih predlog. S tovrstno avtomatiziranim načinom dela predvsem prihranimo na času in tudi stroških dela, periodična opravila pa se izvajajo z višjo stopnjo konsistence.

Več informacij na www.fujifilm.eu.