MBO: Datamanager 4.0 za več povezljivosti

  • Natisni
20181221 mbo datamanager
Statistična analiza programskega vmesnika Datamanager 4.0.
Podjetje MBO je trgu ponudilo novo programsko rešitev Datamanager 4.0, ki omogoča več omrežne povezljivosti tiskarskih in knjigoveških strojev. Del te je tudi programsko orodje za analizo produkcijskih tokov in planiranje proizvodnje, katerega odlika je odprtost vmesnikov, ki omogočajo več možnosti integracije v različne strojne in programsko informacijske sisteme.

Osnova za uporabo nove rešitve Datamanager 4.0 je podatkovna baza, ki je povezana s specifičnim MIS-sistemom podjetja. V to tehnološki del osebja vnaša podatke delovnih nalogov, kot so denimo vrsta papirja, zgibalne sheme, velikost končne pole in podobno. Datamanager 4.0 s temi podatki lahko potem samodjeno nastavi stroje oziroma poskrbi za optimizacijo procesa izdelave/dodelave končne tiskovine. Na podoben način lahko enostavno in učinkovito planiramo tudi proizvodnjo, posledično lahko izvajamo bolj objektivne končne kalkulacije izdelave posamezne tiskovine.

Predstavitev sistema MBO Datamanager 4.0.

RAS-diagnostika na daljavo
Vsak delovni nalog je možno vnovič uporabiti za reprodukcijo, možno ga je tudi urediti. Hkrati se k nalogom priulagajo tudi procesna poročila in napake. Te lahko s pomočjo orodja RAS enostavno posredujemo skupini podpore, ki nas lahko na daljavo vodi in odpravi zastoje na hiter in učinkovit način. Za boljšo komunikacijo s skupino podpore je možno posedovati tudi slikovni posnetek težave, kar dodatno pripomore k učinkovitejšemu reševanju zagat.


Datamanager 4.0 poleg učinkovitega planiranja proizvodnje omogoča tudi analizo te. S povezavo preko MIS-poslovnega sistema namreč stalno dostopa do vseh podatkov, ki prihajajo v bazo s strani povezanih strojnih sistemov. Podatki proizvodnje so v podatkovnih bazah lahko hranjeni dlje časa, kar je še posebej pomembno v proizvodnji farmacevtske embalaže, kar je zahteva farmacevtske industrije.

Več informacij na www.mbo-folder.com.