Nova CIP-4-delovna skupina je ustanovljena

20180628 cip4 xjdf
Nemško združenje za tisk in medije (BVDM) je ustanovilo delovno skupino »Quality Control« za razvoj standarda CIP-4.
Nov standard meta podatkov XJDF naj bi nadgradil obsotječ protokol JDF, vključeval naj bi tudi podatke o sledenju oziroma nadzoru kakovosti. V namen razvoja omenjenega standarda je bila v aprilu letos ustanovljena nova delovna skupina CIP-4 imenovana  »Quality Control«. Namen razširitve JDF protokola na XJDF je omogočiti strankam in ponudnikom storitev tiska, da usklajujejo in izmenjujejo zahteve glede kakovosti in njihovo izvedljivost na visoki ravni avtomatizacije.

Naslednik JDF-ja prihaja
Nemško združenje za tisk in medije (BVDM) je spodbudilo razširitev standarda JDF po specifikaciji CIP4 JDF 2.0 (XJDF) s parametri za kakovost priprave, tiskanja in dodelave. To pomeni, da bo nov standard poleg podatkov predhodnega protokola JDF 1.x, ki je vključeval parametre digitalnega naloga, statusne informacije za namen obveščanja o stanjih procesov (Job Messaging Format - JMF), informacije o količinah in metrične vrednosti za nastavljanje strojev, vključeval tudi podatke o kakovosti, tolerancah in sledenju skladnosti izvedbe.

Nov standard bo odslej razvijala posebna delovna skupina  »QC ICS - Quality Control Interoperability Conformance Specification«, ki bo poskrbela za vzpostavitev specifikacije za nadzor kakovosti in skladnosti izvajanja delovnih procesov. Razširitev XJDF bo vključevala kriterije in parametre za procese barvnega vrednotenja, denzitometrije, izmenjavo barvnih podatkov (CxF/X), nadzor oziroma analiza upodobljenih odtisov/izpisov, PDF-lekture, čitljivost črtnih kod, upravljanja enostranskega in obojestranskega skladja tiska, statistično obdelavo procesov, pa tudi točne definicije pozicij umeščanja merskih elementov na tiskarsko polo. Pri tem bo potrebno definirati in upoštevati tudi možna odstopanja in mehanske napake procesov dodelave, način verifikacije natisnjenih variabilnih podatkov, stopnjo podrobne slikovne primerjave odtisov z izvornimi predlogami za tisk, način upravljanja materiala iz zvitka, v procesu vrednotenj pa upoštevati tudi lastnosti površinskega sijaja in nehomogenosti papirja od pole do pole.

Kakorkoli že, namen novega meta-podatkovnega protokola je, da ta postane v prihodnosti temelj za razvoj programske in strojne grafične opreme, merilne opreme in drugih grafičnih rešitev tako v spletenem, kot dejansko tiskarskem okolju.

Več informacij na www.cip4.org.