Konica Minolta: Digital Manufacturing Hub

20180219 konica minolta Digital Manufacturing Hub
Konica Minolta za vse z masovnim upravljanjem dokumentov in tiskarskimi delovnimi tokovi odprla novo predstavitveno središče Digital Manufacturing Hub.
Digitalizacija je dosegla tudi industrijo, zato ji pojmi kot so: internetne stvari (IoT - Internet of Things), industrija 4.0 in upravljanje s podatki; niso več novost. Za namen večje ozaveščenosti glede aktualnih trendov digitalizacije je podjetje Konica Minolta odprla novo predstavitveno središče (Digital Manufacturing Hub), v katerem bodo predstavljene celostne rešitve dokumentnega upravljanja v digitalnem tisku. Nahaja se v Darmstadtu (Nemčija).

Konici Minolti omenjeno središče predstavlja orodje za bolj intenzivno prodajo in podporo informacijskih celostnih rešitev za optimizacijo poslovnih procesov na področju B2B-poslovanja. Verjamejo, da bodo njihove kompetence s področja tehnologij senzorjev in vizualnih tehnologij pripomogle k ponudbi prilagodljivejših in še naprednejših celostno nadzorovanih IT-rešitev.

Več informacij na www.konicaminolta.si.