Ricoh: Kalkulator porabe barvil


Novo orodje omogoča enostavno kalkulacijo porabe barvila na kapljičnih sistemih neskončnega tiska.
Z orodjem Ink Estimator Tool za oceno porabe barvil podjetje Ricoh predstavlja novo programsko opremo za trženje opravil tiska na sistemih kapljičnega neskončnega tiska, kot sta Ricoh Pro VC70000 in Ricoh Pro VC60000. Z bistveno bolj natančno oceno porabe barvila so bolj korektne tudi kalkulacije izdelave tiskovin.

Dinamično upravljanje velikosti brizganih kapljic barvila na sistemih Ricoh je tiskarnam do nedavnega predstavljalo poseben izziv pri izračunu porabe tega. Novo orodje v algoritmu upošteva sodoben način upodabljanja, upošteva tudi način tiska z razširjenim barvnim obsegom oziroma uporabo dodatnih procesnih barvil. Poleg porabe orodje prikaže tudi strošek nabave te količine barvila, v kalkulaciji pa upošteva tudi makulaturne izpise in izpise za čiščenje sistema.

Novo orodje vključuje tudi "virtualni tiskalnik", ki uporablja enak upravljalni vmesnik in ga lahko uporabimo za izdelavo ekranskega predogleda izpisa. Ta funkcija je uporabna za preverjanje, ali je opravilo sploh mogoče izvesti, oziroma simulacijo tiskovnega rezultata. Orodje omogoča tudi lažje usklajevanje in spreminjanje nastavitev za nemoten proces tiska.

Več informacij na www.ricoh-europe.com.