IQ-501: Brez kompromisa v kakovosti tiska

20200408 iq 501
Inteligentni nadzor kakovosti z enoto IQ-501 ima v vajetih številne funkcije sodobnega tiska.
V zadnjem času je vse pomembnejša avtomatizacija tiska, kar pomeni predvsem odpravljanje ponavljajočih se in časovno potratnih postopkov pred, med tiskom in po njem. Z avtomatizacijo se zmanjšuje vloga človeka, saj lahko naprava ali tehnologija v celoti že prevzame vlogo izvedbe opravila, človek pa pri tem obdrži zgolj vlogo nadzora in načrtovanja izvedbe. Zaradi tega se znižuje strošek dela, zmanjšuje možnost napake zaradi človeškega dejavnika in na drugi strani povečuje kakovost izvedbe, operaterji se lahko posvetijo drugim nalogam …Vse to omogoča inteligentni nadzor kakovosti z enoto IQ-501 Konice Minolte, o katerem podrobneje pišemo v aktualnem 2. izidu revije Grafičar.

Več v tiskanem delu