Konica Minolta in COP15

Konica Minolta je bila izbrana za glavnega sponzorja kopirnih strojev in tiskalnikov za prihajajoči COP15, 15. konferenco Združenih narodov o klimatskih spremembah, ki bo od 7. do 18. decembra 2009 v Kopenhagnu na Danskem.


Glavni cilj Danske vlade na COP15 je podpis ambicioznega globalnega klimatskega dogovora, s posebnim poudarkom na zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Dejstvo, da je konferenca na Danskem še povečuje vizijo podjetja Konica Minolta, da zmanjša negativne učinke na okolje, preprečuje onesnaževanje, ter razvija in vdržuje profil zelenega podjetja.

Naše sponzorstvo vključuje mnogo Konica Minolta večopravilnih barvnih in črno-belih aparatov. Konica Minolta se veseli odgovornosti glavnega sponzorstva, s katerim bomo prostovoljcem, osebju ter številnim novinarjem zagotovili 24 urno pomoč in podporo pri tiskanju, kopiranju, skeniranju in faksiranju vseh s konferenco povezanih dokumentov.

Konica Minolta sponzorstvo se sestoji iz treh delov:
  • Večopravilni aparati za konferenčni center za čas trajanja 15 konference o klimatskih spremembah
Konferenčni center bo zagotovil poseben prostor za Konica Minolta večopravilne aparate, kjer bodo Dansko zunanje ministrstvo in Združeni narodi lahko nemoteno uporabljali naše storitve.
  • Večopravilni aparati za COP15
Ta del sponzorstva vključuje uporabo Konica Minolta večopravilnih aparatov za delegate, vladne predstavnike približno 180 držav članic, ki se bodo udeležili konference, novinarje, predstavnike mednarodnih organizacij, civilnih združenj ipd.
  • Najem pisarne z večopravilnimi aparati in drugo Konica Minolta opremo
Do 172 držav bo lahko za svoje potrebe najelo pisarne opremljene z najsodobnejšimi, okolju prijaznimi večopravilnimi aparati Konica Minolta bizhub C20 ali bizhub C253, ter drugo Konica Minolta opremo.

Vsi udeleženci konference o klimatskih spremembah si bodo prizadevali za podpis globalnega klimatskega dogovora, s posebnim poudarkom na zmanjšanju emisij CO2.

Zaveza Konice Minolte k zmanjševanju emisij CO
2
Konica Minolta se je že v preteklosti zavedala glavnih razlogov za globalno segrevanje. Zmanjšanje emisij CO2 je tako eno od naših glavnih vodil pri proizvodnji.
  • Cilji zmanjšanja emisij CO2
Naša okoljska strategija vključuje zmanjšanje emisij CO2 v letu 2010 za 20% v primerjavi z letom 2000. Za dosego tega cilja smo si zastavili sledeče: zmanjšanje emisij CO2 v naših proizvodnih obratih na Japonskem, ZDA in v Aziji, zmanjšanje emisij CO2 med transportom od proizvodnih obratov do Konica Minolta predstavništev in do končnih uporabnikov ter zamnjšanje emisij CO2 med delovanjem Konica Minolta aparatov.
  • Produkcija in recikliranje
Vsi Konica Minolta produkti so narejeni z zavestjo o varovanju okolja. Na področju proizvodnje in transporta je naš cilj zmanjšati emisije CO2 na minimum, zmanjšati onesnaževanje voda in ozračja, ter zmanjšati porabo energije. Za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje v samem proizvodnem procesu, je Konica Minolta v svojih obratih in predstavništvih po vsem svetu vpeljala "zelena" pravila. Dodatno pa smo za manjšo obremenitev na okolje poskrbeli tudi s tem, da so vsi materiali, ki se uporabljajo pri proizvodnji naših večopravilnih apartov reciklirani, ali pa se jih lahko reciklira kasneje.
  • Konica Minolta unikatni toner
Tudi zahavljujoč unikatnem Konica Minolta Simitri in Simitri HD polimeriziranem tonerju so naši aparati okolju prijazni. V primerjavi s klasični tonerjem, smo pri proizvodnji Simitri in Simitri HD tonerja dosegli kar 40% zmanjšanje emisij CO2. Uporaba tega tonerja zaradi nižje temperature topljenja tonerja zmanjšuje tudi porabo energije pri uporabi Konica Minolta večopravilnih aparatih. Proces taljenja tonerja v večopravilnih apartih predstavlja v povprečju visokih 60% celotne porabe energije. Taljenje pri nižjih temperaturah tako znatno zmanjša porabo energije večopravilnega aparata in posledično pripelje do 20% nižjih obratovalnih stroškov.

Vsa zgoraj našteta dejstva so odločila, da je bila Konica Minolta izbrana kot sponzor COP15. Kdo bolje lahko predstavlja skrb za okolje, kot "zeleno" podjetje, ki vsakodnevno s svojimi produkti in drugimi aktivnostmi za varovanje okolja sporoča, da nam ni vseeno.

Več informacij na http://www.konicaminolta.si/.