Poslovanje

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

20150219 praksa
Zavod RS za zaposlovanje je na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo za izvedbo projektov usposabljanja v okviru programa “Usposabljanje na delovnem mestu 2015″. Za javno povabilo je na voljo 8 milijon evrov sredstev, od tega jih 85 % prispeva Evropski socialni sklad.

Preberi več

Zavračanje e-računov in elektronski dobropisi

20150213 data
S 1.1. 2015 je stopil v veljavo nov zakon, ki predpisuje obvezno uporabo e-računov z javno upravo. E-računi se po novem izdajajo v digitalni oziroma elektronski obliki zapisa, samo obliko pa določi davčni zavezanec (podjetje).

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike  določa, da je prejem računov v elektronski obliki za proračunske uporabnike obvezen.

Preberi več

Katere davčne olajšave lahko uveljavljate?

20150212 data
Rok za oddajo obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2014, ki ga mora zavezanec za davek predložiti davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki, je najpozneje 31. marec tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Preberi več

Potrebujete kredit? Ne zamudite razpisa!

20150129 podjetniski sklad
Slovenski podjetniški sklad bo v petek, 30. 1. 2015, objavil Javni razpis P7  - MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA.

Preberi več

Predložite letna poročila za leto 2014!

20150125 AJPES
Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki morajo predložiti AJPES letna poročila za javno objavo in za državno statistiko. Javno objavo letnih poročil določa 58. člen Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), predložitev podatkov za državno statistiko pa 59. člen ZGD-1.

Preberi več

DATA: izračun s.p., avtorska in podjemna pogodba

20150116 data-pogodbe
Objavljamo konkretni izračun stroškov dela po avtorski pogodbi, podjemni pogodbi,  s.p. in normiranega s.p.

Preberi več