Heidelberg: Nove možnosti zakupa

20191028 Heidelberg subscription model
Glede na potrebe uporabe lahko funkcionalnosti sistema Prinect odslej različno obsežno zakupimo.
Kot del svoje digitalne preobrazbe želi podjetje Heidelberg razširiti možnosti najema/zakupa, zato sprejema nove poslovne modele. V ponudbi so že novi modeli naročniških razmerij, ki srednje velikim tiskarnam komercialnega in embalažnega sektorja omogočajo bolj racionalen zakup opreme v skladu z njihovimi proizvodno poslovnimi potrebami.

Enako velja tudi za zakup opreme za vzdrževanje strojev in dobavo potrošnega materiala za obstoječe ali nove stroje. Odslej so v razmerja vključene tudi tako imenovane brezplačne Freemium-funkcionalne rešitve, kit je denimo orodje Heidelberg Assistant z osnovnimi funkcijami.

Nadgrajen je tudi program dobave za vso strojno in programsko opremo, povezan potrošni material, kot so tiskarske plošče, barve, gumi-prevleke, kemična sredstva; in servisnih storitev. Uporabniki naročniških razmerij dobavo in servis pokrivajo zgolj s ceno odtisa/izpisa. Na zahtevo strank Heidelberg v okviru naročniške ponudbe lahko prevzame tudi celotno logistiko potrošnega materiala, tovrstni pogoji naročniških pogodb so spremenljivi.

Omenjeni novi naročniški modeli so že uvedeni za stranke v različnih tržnih segmentih v Avstriji, na Poljskem, Slovaškem in v Turčiji. Zaradi povečanega naročniškega zanimanja trgov Vzhodne Evrope bo Heidelberg postopno širil ponudbo v druge države v regiji.

V Heidelbergu načrtujejo, da bo tem vrstam najemnih/naročniških pogodb pripisana približno tretjina celotne prodaje. Na prihajajoči Drupi 2020 bo Heidelberg predstavil tudi nadaljnje korake in modele naročanja za področje digitalnega tiska.

Več informacij na www.heidelberg.com.