Kodak prodaja fleksotiskarski sektor

20180828 flekso prodaja kodak
Oddelek za proizvodnjo in razvoj fleksotiskarskih rešitev proizvaja uveljavljeno upodobitveno opremo Flexcel NX, sorodne fleksotiskarske plošče in potrošni material.
Kodak prodaja del poslovanja, to je program felksotiskarskih rešitev (Flexographic Packaging Division), za poplačilo neporavnanih dolgov 18-mesečnega posojila v višini 400 milijonov ameriških dolarjev. Oddelek za proizvodnjo in razvoj fleksotiskarskih rešitev proizvaja uveljavljeno upodobitveno opremo Flexcel NX, sorodne fleksotiskarske plošče in potrošni material. Program je s prodajo ustvarjal prihodke v višini 150 milijonov ameriških dolarjev, poslovni izid EBIDTA je znašal 33 milijonov ameriških dolarjev. Trenutno divizijo za razvoj in proizvodnjo fleksotiskarskih rešitev zaposluje 300 ljudi, njena rast posla glede na enako obdobje lani znaša 9 odstotkov.

V Kodaku pravijo, da bodo svoje investicije še naprej usmerjali v širitev proizvodnih kapacitet obstoječih prodajnih programov oziroma naprednih tehnoloških rešitev, s katerimi bodo zadovoljevali sleherne zahteve trga.

V drugem kvartalu Kodakovega poslovanja, ki se je končal 30. junija letos, je rast proizvodnje fleksotiskarskih plošč Flexcel NX znašala 8 odstotkov glede na lanski obseg v enakem obdobju. Več proizvedenih plošč so dosegli zgolj s serijo brezkemijskih ofsetnih plošč serije Sonora, ta beleži povečan proizvodni obseg za kar 19 odstotkov.

Trenutni skupni prihodki poslovanja glede na končni drugi kvartal skupine Kodak znašajo 372 milijonov ameriških dolarjev, kar je 9 milijonov manj glede na drugi kvartal leta 2017 (381 milijonov ameriških dolarjev). Neto GAAP prihodki skupine znašajo po drugem kvartalu 4 milijone ameriških dolarjev, operativni poslovni izid EBITDA pa znaša 9 milijonov ameriških dolarjev, kar je 3 milijone manj v primerjavi z letom 2017. 7 milijonov ameriških dolarjev prihodkov manj v Kodaku pripisujejo samo večjim nabavnim stroškom aluminija, te so delno zmanjšali z večjo prodajo ključnih produktov, naprednih materialov in 3D-tiskarskih tehnologij.

Več informacij na www.kodak.com.