Koenig & Bauer: 17,2 odstotkov več naročil

20180809 kba iPress 106K
Svetovna novost, ploski izsekovalni sistem Ipress 106 K Pro z vlagalnikom tiskarskih strojev Rapida. Namenjen je področju izdelave kartonske embalaže.
Skupina Koenig & Bauer je v drugem četrtletju z naročili v višini 454,4 milijona evrov in polletnim izkupičkom prihodkov v višini 805,8 milijona evrov dosegla poslovni plan za leto 2018. Predvsem živahno je področje tiska vrednostih papirjev in embalaže, kar se odraža v 17,2 odstotka več naročilih v primerjavi z enakim obdobjem lani (letos v višini 705,3 milijona evrov, lani 601,9 milijona).

S prihodki v drugem četrtletju v višini 297,1 milijona evrov je prodaja skupine znašala 514,4 milijona evrov. Zaradi obsežnejše dobave so dejanski prihodki v drugi polovici leta nekoliko nižji v primerjavi z lani (538,9 milijona evrov). Poslovni rezultat EBIT je bil ob polletju v primerjavi z letom 2017 nižji in je znašal 10,6 milijona evrov (lani 16,3 milijona evrov).

V segmentu prodaje rešitev formatnega tiska (Sheetfed) je prodaja dosegla rast v višini 326,3 milijona evrov, kar je posledica uspešnih tržnih aktivnosti na kitajskih sejmih, rezultat rasti pa je primerljiv lanski. Uspešna prodaja je tudi posledica več prodanih sistemov za segment kartonaže oziroma izdelave kartonske embalaže. Zaradi obsežnejših aktivnosti dobave je dejanski rezultat prodaje 283,0 milijonov evrov (v 2017: 307,8 milijonov evrov), poslovni rezultat segmenta EBIT pa s 7,7 milijona evrov nekoliko nižji v primerjavi z lanskim rezultatom (12,1 milijona evrov).

Kljub povečanim naročilom rešitev za tisk gibke embalaže so prihodki segmenta Digital & Web dosegli 84,7 milijona evrov, kar je nekoliko nižje v primerjavi z lani (85,7 milijona evrov). Predvsem je v tem segmentu manj prodaje strojev za tisk časopisov in trženja storitev. Zaradi vstopa na trg tiska valovitega kartona in gibke embalaže ter povezanimi stroški so prihodki prodaje tovrstnih rešitev nekoliko nižji, in sicer so dosegli višino 55,8 milijona evrov, lani 68,3 milijona. Kljub temu v skupini verjamejo, da bodo rezultati v kratkoročno ali srednjeročno bistveno boljši.

Zaradi več novih naročil rešitev tiska vrednostnih papirjev in rešitev označevanja je prodaja v tem segmentu dosegla rezultat v višini 330,6 milijona evrov, kar je 52,8 odstotka več v primerjavi z lani (216,3 milijona evrov). S 14,4 milijoni evrov se je poslovni rezultat EBIT nekoliko povečal s 189,2 milijona evrov na 195,0 milijona evrov (lanski EBIT 14,6 milijona evrov).

Več informacij na www.koenig-bauer.com.