Heidelberg: Manj prometa in dobička

  • Natisni

Podjetje Heidelberg nedavno predstavilo rezultate poslovanja za leti 2017/2018.
Poslovno leto 2017/2018 (1. april 2017 do 31. marec 2018) je podjetje Heidelberger na podlagi predhodnih nerevidiranih podatkov ustvaril rahlo nižjo prodajo kot v preteklem letu s s celotno prodajo skupine v višini 2,420 milijard eurov. kot navajajo v družbi, je razlika glede na obdobje v letu poprej (v višini 2,524 milijard evrov) predvsem posledica negativnih učinkov valutnega trga in nižjih prodajnih marž rabljene strojne opreme v skupni višini več kot 100 milijonov evrov. Kljub učinkom valutnega trga so nova naročila v letošnjem obdobju znašala 2,588 milijard evrov (predhodno leto: 2,593 milijard evrov).

Z novim proračunskim letom 2018/2019 so poleg novih naročniških modelov za obdobje petih let sklenili tudi več kot 30 prodajnih pogodb, s čimer so že napovedali prihodke v višini približno 150 milijonov evrov.

V skupini s serijsko proizvodnjo digitalnih strojev za tisk embalaže in etiket (Primefire in Labelfire), ki se je začela v poslovnem letu 2017/2018, verjamejo, da bo ta pozitivno vplivala na razvoj prodaje in poslovanja na splošno. Srednjeročni cilji namreč vključujejo povečanje prodaje skupine na okoli 3 milijarde evrov, dobiček iz poslovanja (Ebitda) naj bi znašal 250 do 300 milijonov evrov, dobiček po obdavčitvi pa nad 100 milijoni evrov. Prosti denarni tok pa je trenutno pričakovano negativen v višini -8 milijonov evrov zaradi nakupov in naložb v omenjenem poslovnem obdobju, in sicer v gradnjo novega inovacijskega centra v Wiesloch-u (Nemčija). V predhodnem letu je ta znašal 24 milijonov evrov.

Več informacij na www.heidelberg.com.