Regres za letni dopust – pravniki Date odgovarjajo

Bliža se čas, ko bo treba izplačati regres za letni dopust in vsako leto imajo številni vprašanja glede izplačila regresa za letni dopust. Datini pravniki vam pri uveljavljanju vaših pravic iz tega naslova lahko pomagajo in svetujejo, svetujejo pa vam lahko tudi kot delodajalcu. Kakšne so obveznosti pri izplačilu regresa vam v obliki odgovorov nekaterih vprašanj podajajo v tokratnem prispevku.

1. Vprašanje: Zaposlen sem za določen čas, pogodba se mi izteče 30. 6. 2018. Ali mi pripada regres za letni dopust in koliko?
Pripada vam regres za letni dopust za vsak polni mesec zaposlitve v letu 2018, torej sorazmerni del regresa za šest mesecev zaposlitve. Če vam bo delodajalec podaljšal pogodbo o zaposlitvi, pa vam bo seveda moral izplačati regres za letni dopust tudi za preostale mesece zaposlitve, in sicer najpozneje do konca leta. Več o zaposlitvi za določen čas.

2. Vprašanje: Sklenjeno imam pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar sem trenutno na porodniški. Ali mi pripada regres za letni dopust?
Regres za letni dopust vam pripada za vsak mesec zaposlitve v tekočem koledarskem leti, ne glede na to, ali dejansko delate ali ste na porodniški. Pogoje je veljavno sklenjeno delovno razmerje.

3. Vprašanje: Ali drži, da nam delodajalec lahko izplača regres tudi po 1. 7. 2018?
Prav pri datumu izplačila regresa prihaja po izkušnjah naših pravnikov do najpogostejših kršitev. Regres za letni dopust mora biti izplačan najpozneje do 1. 7. 2018. Po tem datumu je lahko izplačan le, če se delodajalec znajde v resnih likvidnostnih težavah in le, če to omogoča kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca. Za poznejše izplačilo morata biti torej hkrati izpolnjena oba navedena pogoja, kar pa je praksi zelo redko. Tudi v takem primeru, pa regres mora biti izplačan, in sicer najpozneje do 1. novembra.

4. Vprašanje: Zaposlena sem za krajši delovni čas. Ali mi pripada polni ali polovični regres za letni dopust?
Višina regresa za letni dopust je odvisna od razloga, zaradi katerega delate za krajši delovni čas. Če imate sklenjeno pogodbo za krajši delovni čas, vam pripada le sorazmerni regres za letni dopust, razen če ste zaposleni za krajši delovni čas v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu. V teh primerih vam pripada polni regres. Več o skrajšanem delovnem času so V Dati d.o.o.  pisali v tem članku.

5. Vprašanje: Delodajalec nam ni izplačal regresa za letni dopust. Kaj lahko storimo?
Najprej vam svetujemo, da pri delodajalcu preverite, zakaj do izplačila regresa ni prišlo in kdaj vam namerava regres za letni dopust izplačati. Če tudi po tem ne pride do izplačila regresa, vam svetujemo, da od delodajalca pisno zahtevate izplačilo regresa. Če tudi to ne bo pomagalo, vam preostane le še vložitev tožbe na delovno in socialno sodišče, delodajalca, ki krši vaše pravice iz naslova delovnega razmerja, pa lahko tudi prijavite Inšpektoratu RS za delo. Če vam je delodajalec izročil plačilno listo, na kateri je regres obračunan, le-ta pa vam ni bil izplačan, pa lahko vložite izvršbo na podlagi verodostojne listine in se tako izognete vložitvi tožbe.

Več informacij na www.data.si.