Bobst 2017: Boljša prodaja, večji dobiček

20180408 bobst 2017
Skupina Bobst Group beleži večjo prodajo in dobiček iz poslovanja.
Švicarski ponudnik opreme in storitev za industrijo embalaže in etiket, Bobst Group, je poslovno leto 2017 zaključil z 1,529 milijarde švicarskih frankov. V primerjavi z letom 2016 je rezultat za 82 milijonov švicarskih frankov boljši, kar je 5,7 odstotka več. Rezultat poslovanja (EBIT) je dosegel višino 119 milijonov švicarskih frankov (v 2016 je ta znašal 104 milijone), kar je 7,8 odstotka več v primerjavi z letom 2016, rezultat koncerna pa 107 milijonov švicarskih frankov ( v 2016 84 milijonov). Povečanje prihodkov iz poslovanja (EBIT) je posledica večje prodaje in izkoriščenosti proizvodnih kapacitet skupine, kot tudi ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti.

Poslovno leto 2017 je skupina Bobst pričela z nekoliko manj naročili glede na preteklo leto, tekom leta, pa je bila količina teh potem nekoliko višja. Še posebej so več naročil prejeli na področju formatnih rešitev (Business Unit Sheet-fed). Na splošno se je količina naročila v primerjavi z letom 2016 povečala za skoraj 17 odstotkov, kar pripisujejo zelo močni aktivnosti evropskega trga. Dinamika trgov Amerike, Azije in Afrike je stagnirala in ostaja stabilna. Celotna skupina je leto 2017 v primerjavi z 2016 zaključila z 20 odstotki več naročil.

Organska prodaja je bila v letu 2017 višja zaradi deviznih tečajev in prevzemov za okvirno 68 milijonov švicarskih frankov, kar je 4,7 odstotka. Prevzem podjetja Boxplan GmbH v letu 2017 in ustanovitev podjetja Mouvent (za področje digitalnega tiska) je k rezultatu prispevalo 3 milijone švicarskih frankov. Spremembe deviznih tečajev so povečale prodajo za 11 milijonov.

V Bobstu bodo aktivnosti na področju razvoja digitalnih tiskarskih in sorodnih programskih rešitev še povečali. V skladu s tem je bil uveden program Ambition 2020, ki naj bi izboljševal zadovoljstvo strank in poslovne procese, povečal pa tudi uveljavljenost digitalnih tiskarskih rešitev na trgu. Zato bo tudi v bodoče vizija skupine razvoj digitalnih rešitev podjetja Mouvent.

Več informacij na www.bobst.com.