Koenig & Bauer dosegel letni poslovni plan


KBA beležji večji tržni uspeh področij ponudb storitev in tiska embalaže.
Podjetje Koenig & Bauer je z obsežnejšo prodajo in posledično prihodki dosegel poslovni plan za leto 2017. Še posebej sta s svojimi rešitvami tržni uspeh dosegli področji storitev in tiska embalaže.

Delnice podjetja Koenig & Bauer so dosegle višjo kotacijo zaradi uspešne prodaje rešitev za področje izdelave oznak in embalaže iz kartona, pločevine, stekla. Dober tržni uspeh so dosegli tudi novi rotacijski in ploski izsekovalni sistemi, iz leta v leto še posebej beležijo rast prodaje ploskih izsekovalnih rešitev. Pozitivnih tržnih učinkov pa so bila deležna tudi preostala poslovna področja KBA.

Leto poprej se je prihodek prodaje skupine KBA povečal za 23.5 odstotka, letos za 25.6 odstotka. Skupni prihodki koncerna so tako v lanskem poslovnem letu znašali 1.217,6 milijona evrov in so bili za 4.3 odstotka višji glede na preteklo poslovno leto. Povečala se je tudi skupna vrednost naročil za 10.1 odstotka s preteklih 1.019,7 milijona evrov na 1.266,3 milijona evrov.

Več informacij na www.kba.com.