Heidelberg Subscription: Nov tržni model


Pay per Use - sodobna tržna oblika poslovanja.
Z novo poslovno strategijo podjetje Heidelberg ponuja celostno podporo na področju tiskarskih strojev, programske opreme, storitev in potrošnega materiala. Gre za koncept trženja na način »plačaj kot porabiš – Pay per Use«, kar pomeni, da s Hedielbergom naročniki sklenejo celosten najem opreme in vsega pripadajočega, plačajo zgolj stroške produkcije, torej število izdelanih odtisov/izpisov. Sistemi ostanejo v lasti Heidelberga.

V Heidelbergu verjamejo, da so z novim poslovnim konceptom odzvali na aktualne potrebe trga oziroma tiskarjev, ki so v klasičnem poslovnem modelu morali kupiti tiskarske sistem, posebej pa nabavljati potrošni material ali najeti storitve. V novem tako rekoč digitalnem poslovnem modelu pa vse bazira na ceni tiska enega izvoda, kar pomeni, da je v ceno vključena tako strojna, kot programska oprema, stroški potrošnega materiala (tiskarskih plošč, barv, premazov, drugih kemičnih sredstev, gumi prevlek) in stroški podpore. Prav zaradi navedenega se ta model bistveno razlikuje od modela cene na klik, ki ni celostno vrednoteno.

Nove možnosti za uporabnike
Po besedah odgovornih v Heidelbergu pomeni tudi bolj dostopne nove zmožnosti grafične industrije generacije 4.0. poleg opreme je v takem primeru vključena tudi podpora, kar pomeni uvajanje osebja v uporabo visoko tehnološko napredne grafične opreme. Rezultat vsega skupaj znatno poveča razpoložljivost strojev in prilagodljivost proizvodnje različnim zahtevam sodobnega grafičnega trga z znatno krajšo odzivnostjo in celostnim nadzorom kakovost izvedbe.

Več informacije na www.heidelberg.com.