Kodak ponudil analitično dinamično planiranje

Kodak 20171122 Perfect Pattern planiranje
Podoba vmesnika za enostavno planiranje tiskarske proizvodnje v oblačnem sistemu Prinergy Cloud.
Podjetje Kodak je z integracijo tehnologije Perfect-Pattern ponudil dinamično storitev planiranja tiskarske proizvodnje v oblaku. Ta je del sistema v oblaku Prinergy Cloud. Omenjena tehnologija je rešitev partnerskega podjetja Perfect-Pattern, ki na osnovi analitičnih podatkov omogoča optimizacijo proizvodnega plana v zadnjem hipu.

Več v tiskanem delu